I Kapellet på Nordre gravlund i Oslo er det hver søndag gudstjeneste i Den nordisk katolske kirke. Lederene her brøt ut av Den Norske Kirke da de ikke klarte å endre den innenfra.

Using Format